Onze klanten

In Gouda, Veenhuizen en Soesterberg zetten alle medewerkers van SSC-I iedere dag een stapje extra om onze klanten te ontzorgen op ICT-gebied. Wij zijn pas tevreden als zij dat ook zijn. Daar kunnen wij natuurlijk van alles over vertellen, maar liever laten wij onze klanten zelf aan het woord.

We bedienen klanten primair binnen het domein van Justitie en Veiligheid en zijn ketenpartners. Op het gebied van consultancy & security diensten werken wij Rijksbreed.

Onze huidige klantenkring bestaat uit:

  • Dienst Justitiële Inrichtingen
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • Dienst Terugkeer & Vertrek
  • Immigratie- & Naturalisatiedienst
  • Reclassering Nederland
  • Adviescollege Verlof Toetsing
  • Schadefonds Geweldsmisdrijven
  • Bestuursdepartement Justitie en Veiligheid
  • Autoriteit Persoonsgegevens
  • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers