Over SSC-I

Het Shared Service Center voor ICT (SSC-I) is dé ICT-dienstverlener bij Justitie en Veiligheid.

Wij regelen alles voor onze klanten. Van het begin tot het einde. Zo regelen wij de ICT voor alle gevangenissen, TBS-instellingen en jeugdinrichtingen. Dit begint wanneer een gedetineerde binnenkomt en eindigt pas na het vertrek. We leggen bijvoorbeeld ook vingerafdrukken vast en slaan informatie over vervoer op. Ook regelen we dat gevangenen hun mobieltje veilig in de cel kunnen gebruiken.

We helpen bij een proefproject waarmee gedetineerden zich straks beter in de maatschappij gaanredden. Kortom: wij leveren veel verschillende ICT-diensten waar de maatschappij wat aan heeft.

Maar we doen meer. We denken zakelijk en zijn maatschappelijke betrokken. SSC-I ontwikkelt, bouwt en beheert ICT-werkplekken. SSC-I levert alle benodigde software en apparatuur voor meer dan 20.000 gebruikers.

Betrouwbare en vernieuwende ICT

Elke dag zorgen we ervoor dat meer dan 20.000 rijksambtenaren ICT hebben waarmee ze hun werk goed kunnen doen. Dat zijn niet alleen de werknemers binnen gevangenissen, TBS-instellingen en jeugdinrichtingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen. De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) is ook een klant van ons. De Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en screeningsautoriteit Justis horen ook bij onze klanten. Bekijk onze totale klantenkring.

Wij hebben de ambitie om de klantenkring binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid verder uit te breiden. Omdat we al jaren ervaring hebben met veiligheid bij de rijksoverheid, zijn wij gespecialiseerd in veilige, betrouwbare en vernieuwende ICT-oplossingen.

Vestigingen

In totaal werken ongeveeer 450 medewerkers bij SSC-I. De meesten werken in Gouda, anderen in Soesterberg en in Veenhuizen. SSC-I bestaat uit de directie Ontwikkeling & Vernieuwing en de directie Beheer en heeft  vier stafafdelingen.